Regulamin sklepu

1. Warunki ogólne

Sklep internetowy , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

www.hydros.com.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu

i jest prowadzony przez firmę:

HYDRO-SYSTEM WALDEMAR ZIMIŃSKI

Oryszew Osada 23

96-317 Guzów

Nip: 838-000-36-34

 

Adres do korespondencji:

Hydro-System Waldemar Zimiński

Oryszew Osada 23

96-317 Guzów

E-mail: hydros@hydros.com.pl

Zakup w sklepie internetowym www.hydros.com.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Procedura składania i realizacji zamówień oraz taryfikator usług kurierskich

Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszka a następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

Aby można byłosprawnie przeprowadzić procedurę realizacji zamówienia  konieczne będzie założenie konta użytkownika , dzięki któremu można obserwować status realizacji zamówienia.

Zamówienia można składać przez 24/h przez cały rok, jednak zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00 lub w soboty, niedziele i święta realizowane będą następnegodnia roboczego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Hydro-System zasrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji tego zamówienia , a o zaisniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w którycz nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący adres e-mail, brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

Firma Hydro-System zastrzega sobie prawo do wsrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.hydros.com.pl/sklep podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zamówiony towar dostarczany jest do Kliena firmą kurierską DHL . Koszt transportu pokrywa kupujący. Możliwy odbiór własny po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przesyłka po przedpłacie do 31,5 kg = 24,60 / brutto

Przesyłka za pobraniem do 31,5 kg = 30,75 zł / brutto

Przesyłki paletowe wyceniane będą w zależności od wagi i kodu pocztowego odbiorcy.

3. Formy płatności

PRZEDPŁATA - w nazwie przelewu proszę podać swój login oraz numer Państwa zamówienia które realizowane będzie po zaksięgowaniu wpłaty.

POBRANIE - płatność przy odbiorze przesyłki

Gotówka - tylko odbiór własny do godziny

4. Zwroty i reklamacje

1.Osoba odbierająca przesyłkę jest zobowiązana do sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki przy przedstawicielu firmy kurierskiej a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń do spisania protokołu szkody co będzie warunkiem rozpatrzenia szkody.

 

2.Towar wadliwy lub z uszkodzeniem powstałym podczas produkcji podlegał będzie wymianie na koszt Hydro-System pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez Klienta w chwili odebrania przesyłki. Zwrot wadliwego towaru nastąpi w terminie do cztrnastu dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku jedna kiedy wymiana towaru będzie niemożliwa (np. brak towaru w magazynie) Klient otrzyma zwrot kwoty jaką wpłacił za wadliwy towar lub zaproponowany zostanie inny produkt o podobnych parametrach technicznych dostępny w naszym sklepie. W przypadku błędnej realizacji zamówienia firma Hydro-System prosi o natychmiastowy kontakt w celu uzgodnienia terminu odbiory błędnie wysłanego towaru przez kuriera. Zwrot taki rónież odbywa się na koszt sprzedającego.

 

3.Reklamacje dotyczące uszkodzonego towaru podczas transportu będą rozpatrywane po otrzymaniu od Klienta przez firmę HYDRO-SYSTEM protokołu szkody podpisanego przez pracownika firmy kurierskiej w ciągu czternastu dni od daty jego wpłynięcia.

 

4. Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru bez podania powodu rezygnacji w terminie czternastu dni od daty odbioru przesyłki powiadamiając o tym fakcie

HYDRO-SYSTEM e-mailem. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym i nie powinien nosić śladów użytkowania. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta który zobowiązuje się również do zabezpieczenia zwracanego towaru na czas transportu.

Firma HYDRO-SYSTEM nie odbiera przesyłek "za pobraniem". Zwrot należnej kwoty zostanie przekazany na numer konta wskazany przez Klienta w terminie czternastu dni od daty otrzymania zwrotu.Formularz zwrotu towaru i odstąpienia od umowy dostępny w zakładce "Strona główna".

5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:hydros@hydros.com.pl , lub w formie pisemnej na adres Hydro-System zwrot odbywa się na koszt Hydro-System po wcześniejszym kontakcie z nami w celu ustalenie terminu i formy odsyłki reklamowanego przedmiotu

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr zamówienia
   - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Dostawca nie ponosi względem zamawiającego odpowiedzialności za straty, utratę zysku, stratę  w korzystaniu , utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia. 8.Dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej dostawcy. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy dostawcą a zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

 

V. Polityka prywatności:

1.Wszystkie dane są chronione .

2.Administratorem danych osobowych jest firma Hydro-System Waldemar Zimiński

3.Dane klientów są przetwarzane wyłącznie dla celów firmy związanych z realizacją zamówienia czy świadczeniem usługi i nie są przekazywane ani udostępniane podmiotom ani osobom trzecim.

 

  1. VI. Postanowienia końcowe:

  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klienci zostaną powiadomieni o takich zmianach na stronie internetowej sklepu.

  1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza postanowienia Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych, których przedmiotem są usługi świadczone przez  Hydro-System w ramach sklepu internetowego , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest wyłącznie prawo polskie.

 

uwaga

 

Firma Hydro-System nie będzie udzielała rabatów od towarów sprzedawanych w cenach promocyjnych lub objętych informacją " wyprzedaż ".